Дослідження споживчих переваг по закваскам

          Восени 2019 року компанія "Puratos Ukraine" провела локальне дослідження споживчих переваг по закваскам серед провідних виробників ринку хлібобулочних виробів України. Було проведено 20 інтерв'ю з головними технологами компаній-індустріалів різного рівня, а також представниками ритейлу.

Головні питання дослідження:

  • Актуальність та затребуваність заквасок у виробників.
  • Найближчі перспективи розвитку даного напрямку серед українских виробників.
  • Основні переваги, досягнення та проблеми, пов'язані з використанням заквасок на виробництві. 

Висновки дослідження:

  1. Розвиток ринку хлібопекарської продукції в Україні спрямован на поширення асортименту "премільних" та "крафтових" виробів, тих виробів, при виборі яких споживачі оріеентіруються не на ціну, а на органолептичні властивості. Ринок вимагає хлібу з яскравим, впізнаваним смаком, ароматом та характерною текстурою, що забезпечається застосуванням заквасок.
  2. Традиційні технології застосування заквасок поступаються технологіям, заснованим на застосуванні заквасок зовнішніх постачальників. Це пов'язано із зниженням споживання традиційних сортів хліба, що поступово переходять в категорію соціального хліба, споживачам якої важлива низька ціна, а не яскравий органолептичний профіль.
  3. Технологи, що працюють на виробництвах, орієнтованих на розвиток асортименту хлібобулочних виробів та роботу в висококонкурентному сегменті "преміального" і "крафтового" хліба орієнтовані на застосування нових технологій, експерименти з асортиментом, впровадження нових позицій. У зв'язку з цим закваски від зовнішнього постачальника рассматрівются як засіб забезпечення яскравих органолептичних характеристик зі збереженням прийнятної собівартості за рахунок зниження трудовитрат економії часу при виробництві.
  4. При виборі готових до застосування заквасок підприємтсва по-переше орієнтуються на органолептичні властивості та якість готового виробу, потім на технологічні характеристики закваски (зручність застосування), після чого на ціну та економічне обґрунтування застосування заквасок (зниження часу).
  5. Велика частина проблем із заквасками у виробників, пов'язана з помилками персоналу та нестабільним завантаженням підприємства. Більшість респондентів, що застосовують закваски від зовнішніх виробників, відзначають відсутність проблем, пов'язаних з заквасками. Випадки проблем пов'язані з людським фактором (помилки персоналу при застосуванні заквасок) або з упаковкою (зміна характеристик заквасок в результаті тривалого зберігання відкритої тари).